משרד התמ"ת- תכנית החונכות

תנאים לחונכות זעירה 1 עד 4 עובדים

תנאים לחונכות רגילה 5 עובדים ומעלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

קישורים